دوره های آموزش زبان ترکی

*قابل توجه متقاضیان شرکت در کلاسهای تومر (زبان استانبولی) جهت کلیه مقاطع تحصیلی

جهت اخذ پذیرش دانشگاههای دولتی ترکیه

است.

آزمون تومر چیست؟

آزمون تومر یکی از آزمون های معتبر جهت اخذ پذیرش تحصیلی و اقامت در کشور ترکیه می باشد.آزمون تومر زیر نظر موسسه تومر در دانشگاه آنکارا و همچنین دانشگاه قاضی آنکارا می  باشد که این مراجع تنها مراجع قانونی و مورد تایید وزارت علوم ترکیه هستند.این آزمون هم در کشور ترکیه و هم در ایران برگزار می شود.

آزمون تومر تا حدی شبیه به آزمون های زبان انگلیسی مانند آیلتس یا تافل می باشد و همانند این دو آزمون شامل بخش های مختلفی جهت سنجش زبان ترکی داوطلبان می باشد.

بخش های مختلف آزمون تومر

1. درک مطلب ( 25 نمره)

2. خواندن ( 25 نمره)

3. مکالمه ( 15 نمره)

4. توضیح شفاهی ( 10 نمره)

5. توضیح کتبی ( 25 نمره)

جمع نمرات: 100 نمره