صنعت پرواز

رشته خلبانی و دیگر رشته های مرتبط با این صنعت یکی از جذاب ترین و جاذب ترین رشته های تحصیلی بین جوانان محسوب می گردد . زیرا آرزوی پرواز همیشه در ذهن متصور می باشد . متاسفانه علی رغم پرشور بودن این رشته در کلیه کشورها افراد محدودی شانس موفقیت و قبولی را دارا بوده و به همین دلیل رشته خلبانی خصوصاً جزو رشته های پر خرج و با شهریه بالا محسوب می گردد . خوشبختانه مجموعه نورمعرفت ضمن تعاملاتی که با دانشگاه های معتبر بین المللی داشته برآورده شدن آرزوی پرواز را برای جوانان مستعد تسهیل نموده است .جهت کسب اطلاعات بیشتر مشاوران با تلفن 902125054002+ پاسخگوی شما خواهند بود .