دوره آموزشی ACT

معرفی آزمون ACT

آزمون ACT  آزمون ورودی برای دانشگاه های آمریکا و اروپا می باشد که امروزه در دانشگاه های ترکیه نیز ارزشیابی  می شود. آزمون ACT همانند آزمون SAT می باشد .

آزمون ACT از سال ۱۹۵۹ رواج پیدا کرد، بخصوص از سال ۲۰۰۰  و نهایتا از سال ۲۰۱۱ ، در ایالت متحده تعداد دانشجویان ACT از تعداد دا نشجویان SAT بیشتر شده است. آزمون ACT شامل ۴ بخش می باشد انگلیسی (Engilish) ، ریاضی  (Mathematics ) ، استدلال علوم (scince)، درک مطلب (Reading) این آزمون  نمره منفی ندارد ، این آزمون شامل ۲۱۵ سوال می باشد که مدت این آزمون ۳٫۵ ساعت است این آزمون سالی ۶ بار برگزار می شود مجموع نمره این آزمون ۳۶ می باشد . در واقع می تون تفاوت عمده ACT و AST را در بارم بدی نمرات دانست و در ماهیت تفاوتی با یکدیگر ندارند و گاهاً در طرح مبانی سؤالات یکی بر دیگری فزونی و یا کاستی دارد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر مشاوران با تلفن 902125054002+ پاسخگوی شما خواهند بود .