آموزش از راه دور

این شیوه آموزش صرفا به زبان فارسی می باشد و مختص به دانش آموزانی است که قادر به حضور در کلا سهای در طول سال تحصیلی نبوده یا نمی باشد. برنامه های درسی منطبق با دروس متداول در مدارس جمهوری اسلامی ایران بوده و امتحانات در هر سال برای یک نوبت و در پایان سال تحصیلی برگزار می گردد

مجتمع آموزشی بین المللی نور معرفت برای سال تحصیلی 1400-1399 با اخذ مجوز از آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران قابلیت برگزاری کلاسهای نیمه حضوری را کلیه پایه های تحصیلی و دانش آموز داوطلب را در شهر استامبول ترکیه محیا نموده است