مدارک بین المللی

آنچه موجب افتخار گروه ویزا می باشد این که کلیه هنرجویانی که در رشته های بین المللی ثبت نام و موفق به اخذ نمرات قبولی از آزمون های مذکور گردند ، قطعاً گواهینامه بین المللی ممهور به مهر و امضای وزارت علوم کشور ثالث و کشور میزبان به ایشان اعطا خواهد شد . جهت کسب اطلاعات بیشتر مشاوران مدرسه ویزا تحصیل با تلفن 902125054002+ پاسخگوی شما خواهند بود .