رشته های تحصیلی

 

دانشکده علوم ارتباطات :

این دانشکده دپارتمان های تبلیغات رسانه و روابط عمومی ( انگلیسی و ترکی ) سیستم های رسانه و ارتباطات نوین و هنرهای سمعنی و بصری را در بر می گیرد

رشته های این دانشکده عبارت از روزنامه نگاری، هنرهای سمعی و بصری،، سینما و تلویزیون و رادیو می باشند

 

 

 

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی:
 

دمذکور به منظور ارتباط دادن دانشجویان با اجتماع، دولت و بخش خصوصی جهت ایجاد فرصت های شغلی تدوین شده است انشکده علوم انسانی و اجتماعی آموزش شیوه ی تحقیق و پژوهش در شاخه ی علوم اجتماعی و انسانی را در قالب پنج رشته در سه دپارتمان دوره کارشناسی برگزار می کند رشته ای مذکور به منظور ارتباط دادن دانشجویان با اجتماع، دولت و بخش خصوصی جهت ایجاد فرصت های شغلی تدوین شده است 

 

 

 

مهندسی و علوم طبیعی:

 

دانشکده مذکور تاسیس شد تا نو آوری فناوری تجارت و تربیت و تولید مهندسینی که آینده ی حیات بشریت را رقم بزنند به ارمغان بیاورد

این هدف خطیر را از طریق فراهم آوردن فرصت تحقیق و پژوهش برای دانشجویان در قالب برنامه های کارآموزی عملی ممکن ساخته ایم

 

 

 

علوم سلامت و بهداشت

 

دانشکده علوم سلامت و بهداشت متشکل از یازده رشته تحصیلی است که توسط مجامع دولتی به عنوان مشاغل رسمی شناخته می شوند از این رو تمامی این برنامه ها فرصت پیشرفت در زندگی حرفه ای برای فارغ التحصیلان فراهم می اورد ضمن اینکه هدف موفقیت تحصیلی بالا حفظ می شود