ساخت تراشه میکروفلوئیدیکی برای مشاهده رفتار آهسته سیال

سه نوع ماده به طور معمول برای ایجاد تراشه های میکروسیالی مورد استفاده قرار می گیرند: سیلیکون، شیشه ، و پلیمرها. هر ماده خاصیت های شیمیایی و فیزیکی ویژه ای دارد. انتخاب مواد مورد ساخت بستگی به نیازها و شرایط کاربرد های متنوع ما دارد...
]]>

ادامه مطلب: ساخت تراشه میکروفلوئیدیکی برای مشاهده رفتار آهسته سیال