کلاس های آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی A-Z، Basic، Pre_intermediate، Intermediate، Upre_intermediate ، Advance، Pre_Toefl، Toefl ، IELTEمی باشد. متقاضیان می توانند طی یکسال موفق به اخذ مدرک قابل قبول دانشگاهی گردند.