امور اقامتی

انجام امور اقامتی:

عزیزانی که مایل به مهاجرت به کشور ترکیه هستند می توانند از این طریق اقدام نمایند:

الف) اقامت کوتاه مدت

با توجه به دستورالعمل اخیر اداره مهاجرت کشور ترکیه مبنی بر عدم هرگونه خدمات اقامت توریستی و تمدید اقامت توریستی مجتمع آموزش بین المللی نور معرفت قادر به اخذ اقامت تضمینی حداقل دو ساله از طریق قانونی می باشد جهت مشاوره و خدمات با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

00905533004300

ب) اقامت بلند مدت

1- ثبت شرکت عزیزانی که دارای شغل و تمکن مالی هستند می توانند با ثبت شرکت در انواع مختلف زمان ثبت شرکت هدف حداقل چهار سال موفق به اخذ اقامت دائم این کشور ترکیه گردند جهت انجام مشاوره و خدمات به شماره تماس حاصل فرمایید:

00905533004300

2- سرمایه گذاری

2-1- خریدن منزل تا سقف ۷۵ هزار دلار :

 این گروه عزیزان می توانند اقامت یکساله دریافت و مشروط بر حفظ قانون فعل ترکیه هر ساله اقامت خود را که منوط به عدم فروختن آپارتمان فوق می باشد تمدید نمایند راهکارهای این رونق و رونق های بهتر را با شماره هماهنگ فرمایید:

00905533004300

2-2- خرید منزل تا سقف ۴۰۰ هزار دلار:

 این گروه عزیزان می توانند با خرید منزل موفق به اخذ اقامت ترکیه گردند راهکارهای این روش و تمهیدات آن را با مشاور ما هماهنگ فرمایید:

00905533004300