شروط لازم برای اجازه اقامت کوتاه مدت ترکیه چیست؟

برای تنظیم اجازه اقامت کوتاه مدت، اتباع خارجی باید دارای شروط ذکر شده در ماده ۳۲ قانون باشند. ارائه مدارک و اطلاعات نشان دهنده هدف از اقامت ترکیه، مشمول ماده ۷ قانون مذکور نبودن، دارا بودن شرایط اسکان متناسب با …

ادامه مطلب در مدرسه ایرانیان استانبول

برای کدام اتباع خارجی اجازه اقامت ترکیه کوتاه مدت تنظیم می گردد؟

اتباع خارجی که با هدف تحقیقات علمی به کشور آمده اند: در صورتی که فرد با این هدف درخواست اجازه اقامت نماید و مشمول دریافت اجازه برای تحقیقات علمی گردد، از نهاد و  سازمان مرتبط با تحقیقات علمی (وزارت فرهنگ  …

ادامه مطلب در مدرسه ایرانیان استانبول

مهم‌ترین هزینه‌های زندگی در ترکیه

هزینه‌های قابل پرداخت برای اقامت توریستی، تنها شامل موارد نامبرده‌شده نمی‌باشد و بخش اصلی و مهم هزینه‌های مورد نیاز شما در کشور ترکیه، هزینه‌های زندگی هستند. در واقع لازم است پیش از عزیمت به ترکیه و اخذ اقامت در این …

ادامه مطلب در مدرسه ایرانیان استانبول

آیا امکان کار از طریق اقامت توریستی ترکیه وجود دارد؟

اگر مدت ۶ ماه از اقامت متقاضی در خاک ترکیه گذشته باشد و این اقامت به‌ واسطه خرید یا اجاره ملک بوده‌ باشد، می‌توان با اخذ مجوزهای لازم، در این کشور مشغول به کار شد. در حقیقت دریافت مجوز کار …

ادامه مطلب در مدرسه ایرانیان استانبول