مدرسه تابستانی

تابستان با مدت سه ماهه خود بهترین فرصت برای دانش آموزان مستعدو اولیاء آینده نگر ایشان بوده و هست زیرا در این ایام  دانش آموزان بدون هرگونه اضطراب از امتحانات مدرسه ای می توانند به کسب مهارت های زبان و امور فنی بپردازند . مجتمع نورمعرفت بهترین امکانات را برای بهره‌ برداری ممتاز از این ایام در اختیار متقاضیان قرار داده و آمادگی کامل خود را اعلام می نماید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر مشاوران تحصیل با تلفن 902125054002+ پاسخگوی شما خواهند بود .