کلاس های آموزشی زبان ترکی

آموزش فرادرس:
این دوره برای افرادی تعریف گردیده است که در دوره های متوسط مجتمع آموزشی نور معرفت شرکت نداشته و صرفا به جهت تکمیل مدارک اقدام می نمایند.
الف) آموزش زبان ترکی دوره های A1، A2، B1، B2، C1 جمعا 5 دوره، مدت دوره 10 تا ۱۲ ماه زمانبندی هر دوره حداقل ۱۲۰ ساعت تعداد جلسات هر هفته ۴ روز و هر روز ۴ ساعت کلاس ها به صورت Online ، Face to Face می باشد.