ثبت نام مدرسه

تکمیل این فرم در جهت سهولت روند ثبت نام عزیزان دانش آموز در مدرسه ی مجتمع آموزشی نورمعرفت می باشد پس از دریافت اطلاعات شما همکاران بخش ثبت نام مدرسه با شما جهت تکمیل فرایند ثبت نام تماس خواهند گرفت
  • مشخصات فردی دانش آموز

  • مدارک فردی و تحصیلی

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.